Anti-Push Notification Ads

Chống virus an toàn miễn phí

Tải miễn phí trên Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chf.vn.antinotificationads

Đây là Phiên bản miễn phí để phát hiện virus, phát hiện spyware, phát hiện quảng cáo thông báo. Phần mềm chống virus, chống phần mềm độc hại, chống phần mềm gián điệp, chống trộm, phát hiện ứng dụng gửi tin nhắn mạo danh, phát hiện ứng dụng làm thiệt hại đến tài sản của người dùng, theo dõi điện thoại & định vị miễn phí! Quét & phát hiện quảng cáo trên thanh thông báo, quảng cáo spam. BẢO MẬT chống VI RÚT cung cấp sự bảo vệ cần thiết cho điện thoại và máy tính bảng ngăn ngừa các phần mềm độc hại, vi rút, mất mát và trộm cắp.

★Các tính năng MIỄN PHÍ:★

✔ BẢO MẬT Quét & phát hiện VI RÚT, phát hiện spyware, chống virus, phát hiện ứng dụng lừa đảo, ứng dụng độc hại, ứng dụng spam, chống phần mềm độc hại, chống phần mềm gián điệp, chống trộm, theo dõi điện thoại & định vị miễn phí!

✔ Quét & phát hiện quảng cáo trên thanh thông báo, phát hiện quảng cáo spam miễn phí

✔ Gửi email yêu cầu hỗ trợ
★Cách hoạt động:★ ứng dụng BẢO MẬT chống VI RÚT sẽ quét toàn bộ các ứng dụng trong danh sách các ứng dụng đã được cài đặt trong điện thoại của bạn. Sau khi quét thì các ứng dụng có chứa mạ độc, ứng dụng lừa đảo, phần mềm độc hại, ứng dụng có chứa quảng cáo thông báo sẽ được hiển thị theo danh sách. Từ đó bạn có thể lựa chọn phương án xử lý phù hợp, nếu như gỡ bỏ các ứng dụng xấu trên là phương án cuối cùng bạn lựa chọn thì bạn có thể Chạm/Click vào ứng dụng trong danh sách trên để gỡ cài đặt.

Advertisements
Lithium ion battery Indicator

Lithium battery Indicator Free

Pro Batteries Indicator (Ads free + more settings): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.batteries

Free Batteries Indicator: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.batteriesfree

Batteries Indicator monitors, indicates the battery charge level of your device by displaying your phone’s battery percentage (battery percent, battery indicator, battery power, battery status) in your status bar / notification bar as an icon in your status bar, with temperature, health, voltage, and time since plugged / unplugged in the notification area. You can create a Small (1×1) and large (4×1) battery widgets.

★Features★

• Automatic time-remaining estimates based on recent battery usage

• Several battery icon sets (including fully configurable green, amber, red, and black icons)

• Small (1×1) and large (4×1) battery widgets

• Notification (with battery status bar icon) is now optional — can be used as just a desktop widget

• Battery logging. You can log the battery state (charge, status, voltage, temperature) and browse the logs on the phone or export to CSV.

•Manually or automatically disable / reenable device lock screen / lockscreen / keyguard(Pro only)

• Alarms (full, charge above X, charge below X, temperature above X, or health failure)(Pro only)

• Control the notification priority on Android 4.1+ (For example, you can set to “minimum” to hide the icon but keep the notification in the tray.)

• Lots of configurability of behavior and appearance(Pro only)

• The charging indicator (the bolt under the number that indicates when the device is being charged)

• Very lightweight (Batteries Indicator will not drain your battery!)

• Shows 1% increments even on most Motorola devices (option needs to be enabled on devices that default to 10% increments)

✔ Note: Almost all other Android devices, report their charge at 1% intervals. However, due to Motorola phone’s design, almost all Motorola devices only show the battery level as a multiple of 10% by default. It means app will not work perfectly on Motorola devices. So Motorola devices should take care about this and uses Batteries Indicator App at your own risk. Current feasible solution is turn on “10% Mode” in Setting -> Status Bar Icon -> 10% Mode.

Relevant keywords: Battery Widget Pro, android Batteries Indicator, Batteries Indicator, Batteries Indicator status

Credit to Dashan

Batteries Indicator monitors, indicates the battery charge level of your device by displaying your phone's battery percentage (battery percent, battery indicator, battery power, battery status) in your status bar / notification bar as an icon in your status bar, with temperature, health, voltage, and time since plugged / unplugged in the notification area.

Batteries Indicator monitors, indicates the battery charge level of your device by displaying your phone’s battery percentage (battery percent, battery indicator, battery power, battery status) in your status bar / notification bar as an icon in your status bar, with temperature, health, voltage, and time since plugged / unplugged in the notification area.

Batteries Indicator monitors, indicates the battery charge level of your device by displaying your phone's battery percentage (battery percent, battery indicator, battery power, battery status) in your status bar / notification bar as an icon in your status bar, with temperature, health, voltage, and time since plugged / unplugged in the notification area.

Batteries Indicator monitors, indicates the battery charge level of your device by displaying your phone’s battery percentage (battery percent, battery indicator, battery power, battery status) in your status bar / notification bar as an icon in your status bar, with temperature, health, voltage, and time since plugged / unplugged in the notification area.

You can create a Small (1x1) and large (4x1) battery widgets.

You can create a Small (1×1) and large (4×1) battery widgets.

 

Lithium ion battery Indicator

Pin Battery Pin Android

Pro Pin Battery Pin Android (Không có quảng cáo + thêm nhiều cài đặt): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.batteries

Free Pin Battery Pin Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.batteriesfree

Ứng dụng Pin Battery Pin Android cho phép quản lý, kiểm tra tình trạng năng lượng pin bằng cách hiển thị pin báo phần trăm năng lượng còn lại của điện thoại ( bao gồm báo phần trăm , trạng thái , tình trạng , mức tiêu hao năng lượng, thời gian sử dụng ước tính , nhiệt độ battery ) trên thanh thông báo / thanh trạng thái. Pin Battery Pin Android cho phép bạn tạo tiện ích Widget(1×1) và lớn ( 4×1 ) ngoài màn hình chính để hiển thị phần trăm còn lại.

★ Tính năng ★

• Tự động ước tính thời gian sử dụng còn lại dựa trên việc sử dụng năng lượng gần đây

• Một số bộ biểu tượng hiển thị trạng thái (bao gồm cả màu xanh lá cây cấu hình đầy đủ , hổ phách , đỏ, và các biểu tượng màu đen)

• Tạo Pin Battery Widget nhỏ (1×1) và lớn ( 4×1 )

• Thông báo chỉ số trên thanh trạng thái.

• Sao lưu/ghi chép các chỉ số. Bạn có thể sao lưu trạng thái (thời điểm sạc , tình trạng , điện áp , nhiệt độ) và duyệt các bản ghi trên điện thoại hoặc xuất ra tệp CSV.

• Thủ công hoặc tự động vô hiệu hóa / bật lại khóa thiết bị màn hình / lockscreen / khóa bàn phím khi đang sạc.

• Cảnh báo tình trạng năng lượng (khi sạc đầy, khi năng lượng sạc trên X%, khi năng lượng sạc dưới X% , nhiệt độ trên X , hoặc pin điện thoại bị tổn thương)

• Rất nhiều cài đặt cho phép cấu hình hành vi và sự xuất hiện của thông báo tình trạng, báo phần trăm.

• Tín hiệu báo đang sạc ( biểu tượng năng lượng dưới chỉ số báo phần trăm pin trên thanh trạng thái báo hiệu đang được sạc )

• Tiết kiệm năng lượng (Ứng dụng sử dụng rất ít năng lượng của điện thọai).

✔ Lưu ý: Pin Battery Pin Android có thể sẽ hoạt động không tốt trên thiết bị Motorola và Samsung Moment do thiết kế của nhà sản xuất. Trạng thái sẽ bị tăng/giảm ngay 10% thay vì 1%. Để khắc phục, vào phần Cài đặt -> Biểu tượng thông báo -> Chế độ 10%.

Từ khóa liên quan : Pin Battery Pin android, Pin báo phần trăm, Pin Battery Widget.

Credit to Dashan

 

Ứng dụng Pin Battery Pin Android cho phép quản lý, kiểm tra tình trạng năng lượng pin bằng cách hiển thị pin báo phần trăm năng lượng còn lại của điện thoại

Ứng dụng Pin Battery Pin Android cho phép quản lý, kiểm tra tình trạng năng lượng pin bằng cách hiển thị pin báo phần trăm năng lượng còn lại của điện thoại

 

Ứng dụng Pin Battery Pin Android cho phép quản lý, kiểm tra tình trạng năng lượng pin bằng cách hiển thị pin báo phần trăm năng lượng còn lại của điện thoại

Ứng dụng Pin Battery Pin Android cho phép quản lý, kiểm tra tình trạng năng lượng pin bằng cách hiển thị pin báo phần trăm năng lượng còn lại của điện thoại

 

Ứng dụng Pin Battery Pin Android cho phép quản lý, kiểm tra tình trạng năng lượng pin bằng cách hiển thị pin báo phần trăm năng lượng còn lại của điện thoại

Ứng dụng Pin Battery Pin Android cho phép quản lý, kiểm tra tình trạng năng lượng pin bằng cách hiển thị pin báo phần trăm năng lượng còn lại của điện thoại

Ứng dụng Pin Battery Pin Android cho phép quản lý, kiểm tra tình trạng năng lượng pin bằng cách hiển thị pin báo phần trăm năng lượng còn lại của điện thoại

Ứng dụng Pin Battery Pin Android cho phép quản lý, kiểm tra tình trạng năng lượng pin bằng cách hiển thị pin báo phần trăm năng lượng còn lại của điện thoại

Ứng dụng Pin Battery Pin Android cho phép quản lý, kiểm tra tình trạng năng lượng pin bằng cách hiển thị pin báo phần trăm năng lượng còn lại của điện thoại

Ứng dụng Pin Battery Pin Android cho phép quản lý, kiểm tra tình trạng năng lượng pin bằng cách hiển thị pin báo phần trăm năng lượng còn lại của điện thoại

Terms of use – Batteries Indicator

Batteries Indicator : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.batteriesfree

Batteries Indicator : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.batteries

No Warranty. Two softwares are distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

While Sagamobile do our best to make sure that it works well and does not cause problems, Sagamobile will not responsible for any damage or inconvenience it may cause under any circumstance.

Android Batteries Indicator - Pin Android

Android Batteries App – Frequently Asked Questions

Batteries Indicator Free : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.batteriesfree
Batteries Indicator Pro : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.batteries
I’m having a problem with purchasing, downloading, or installing the app.
Why does the app ask for the permissions that it does?
How does Batteries App work? / How does it know what percentage the battery is at?
Will using Batteries App affect my battery life?
Your app only displays the charge with a 10% resolution. Please fix this.
Batteries App is inaccurate or jumps by several percent.
Batteries App seems to slow my phone down.
The indicator disappears from the status bar.
Can I have just the icon without the notification? / Can I have just the notification without the icon?
Can you make your app replace the stock battery icon?
Can you add more color options for the icon? / Can you make the icon look different when the battery is charging? / Why can’t I have my icon turn red above 30% or amber above 50%?
Please allow the app to be installed to SD card for Android 2.2+.
I’m having a problem with purchasing, downloading, or installing the app.
If you are having problems with purchasing, downloading, or installing the app, please see Google’s support page. I can only help with troubleshooting the app itself.
Why does the app ask for the permissions that it does?
That’s a very good question, one that I think every developer should explicitly address. One thing to keep in mind is that permissions are all-or-nothing and happen at install time: if some optional feature requires a permission in order to work, I need the app to request it at install time. By explaining here exactly why the app requests its permissions and how it uses them, and of course by sharing the source code publicly, I hope to make it an easy decision to grant the permissions and install the app.
WRITE_EXTERNAL_STORAGE (“modify/delete SD card contents”)
This is so that the log viewer can export the logs to CSV on the SD card. Nothing else is ever written to storage, so if you don’t use the optional log feature, or if you never export the logs to CSV, then the app will never touch the SD card.
WAKE_LOCK (“prevent phone from sleeping”)
This is necessary for the lock screen functionality to work properly. It won’t be used at all if you don’t have the app set to automatically disable and reenable the lock screen. If you do have that turned on, then the wake lock is released immediately after acquisition. It’s just a work-around to make sure the the lock screen is reenabled properly.
RECEIVE_BOOT_COMPLETED (“automatically start at boot”)
This is so the app can optionally start itself on device startup (which most users seem to want.)
DISABLE_KEYGUARD (“disable keylock”)
This is for the optional lock screen functionality.
VIBRATE (“control vibrator”)

This if for the optional alarms, so that they can optionally vibrate when they are triggered.

ACCESS_WIFI_STATE and INTERNET_ACCESS in Free Batteries Indicate for displaying banner Ads.
How does Batteries App work? / How does it know what percentage the battery is at?
The Android system has a mechanism where you can register your app to be notified when the battery status changes. So Batteries App has a background service that is technically always running but is essentially always sleeping and using basically no system resources (because it doesn’t do any polling — it just sleeps and waits to be notified by the OS when something changes), then when the battery charge (or plugged-in status) changes, the system wakes it up and tells it what the new battery charge (and status) is. Then it takes just a few milliseconds to change its icon to reflect the current charge (and status) and goes back to sleep.
Will using Batteries App affect my battery life?
No. Because Batteries App doesn’t do any polling, it is virtually always asleep, not using any CPU (and very little RAM). When the battery indicates to the system that its charge or state has changed, the system then wakes Batteries App which quickly updates itself and goes back to sleep.
Because of this, Batteries App will have no measurable or perceptible effect on battery life.
Your app only displays the charge with a 10% resolution. Please fix this.
Batteries App displays exactly what the system reports to it. The (original) Motorola DROID, the Motorola Droid X, the Motorola Droid 2, and the Samsung Moment are known to only report their charge at 10% intervals. This is dumb but not my fault. I’ve heard from one user that the Motorola i1 actually only reports at 100%, 65%, and 35%. That’s terrible, but again, there’s nothing I can do about it if that’s how Motorola designed their device. If you have one of these crippled devices, and you find it bothersome, I think it might be helpful to let your carrier and/or device manufacturer know how you feel. Motorola in particular is building a bad reputation in this regard, so it would be good for them to know that people care about the issue.
Batteries App is inaccurate or jumps by several percent.

If it always jumps by exactly 10%, please see the previous question.
Using Batteries App in a supported software environment, you may sometimes see the indicator jump by 2 or 3 percent during heavy multitasking on older phones. This is a design feature of Android, and it’s probably exactly what you want. Batteries App uses very little RAM, but it does use some. If you are heavily multitasking on an older device (with little RAM), Android will temporarily kill background services (including Battery Indicator’s) to reclaim whatever little bit of RAM it can find. Once things settle down, it will restart the Batteries App background service, which will then update the icon to the current level, which may be a few percent away.
The other thing that can cause this type of behavior, however, is using it in an unsupported software environment:
Third-Party ROMs
These often work perfectly fine with Batteries App but they sometimes fail miserably when it comes time to restart background services. They can also by overzealous about killing them off.
“Task Killer” style apps
These apps cause way more problems than they solve and have a tendency totally mess up any apps that legitimately run background services, as Batteries App does. Needless to say, if you’re running an app that constantly kills off Batteries App there’s nothing I can do to make Batteries App work in such an environment.
Batteries App seems to slow my phone down.
The only time I’ve ever heard of anything like that is when people use a “task killer” type of app. Those apps really wreak havoc on apps like mine that use a background service; I recommend uninstalling any apps like that that you might have. Some people have gotten things to work by telling the task killer to “ignore” my app, but most haven’t been able to get things to work until they uninstalled the task killer.
The indicator disappears from the status bar.
You’re using some kind of “task killer” app, which is killing Batteries Indicator. See the previous two questions.
Can I have just the icon without the notification? / Can I have just the notification without the icon?
Unfortunately, that’s not possible at this time. In all current versions of Android, the notification icon and the actual notification (in the pull-down menu) are tied together. If you try to set a notification without an icon, the notification doesn’t show up, and the only way to get an icon in the status bar is to set a notification. If a future version of Android allows it, I will definitely add an option to allow people to customize things in this way.
On newer devices (Jellybean / Android 4.1+), the Pro version allows you to hide the status bar icon while leaving the notification in the tray by setting the notification priority to “Minimum”.
You can also now hide both the status bar icon and notification together in both the free and Pro versions be selecting “Hide notification” from the menu. This is primarily intended for users who prefer to use the widget.
There’s still no way to have the status bar icon but not the notification in the tray.
Can you make your app replace the stock battery icon?
Unfortunately, that’s not possible at this time. If a future version of Android allows it, I will definitely do so.
Can you add more color options for the icon? / Can you make the icon look different when the battery is charging? / Why can’t I have my icon turn red above 30% or amber above 50%?
The way Android currently implements notifications is that any icons you want to put in the status bar must be included in the app. You can generate images on the fly in an Android application, and you can use these images in most parts of your application, but you cannot use generated images in the status bar.
What this means for Batteries App is that I can’t make the icon as customizable as I would like to. Since I need to include both high and medium resolution sets of images for every option (grayscale, red, amber, and green), the app is already over 2 megabyte in size. While it would be easy to add more icons with different colors and styles, or add a lightning bolt to indicate charging, for example, this quickly increases the size of the package. (A bigger package takes up storage space on people’s phones and — even worse — uses up RAM that is generally in short supply.)
Hopefully a future version of Android will allow developers to use dynamically-generated images in the status bar. If that happens, then I will be able to make the icon for Batteries App much more configurable without having to worry about the package size. In the mean time, I’ll continue to do my best to balance usefulness and configurability on the one hand and keeping the app very lightweight on the other.
Please allow the app to be installed to SD card for Android 2.2+.
I hear you. However, Google is very clear that apps such as Batteries App should not allow this1. If I did this, and you moved Batteries App to your SD card, then whenever you unmounted the card from your phone (by plugging your phone into your computer to copy files to/from your phone, for example), Batteries App would be closed and would not be restarted until you did so manually.
Even if you’re sure that you almost never mount your phone as a USB mass storage device and/or that you don’t mind this behavior, there’s no doubt that enabling it would confuse many of my users and this in turn would cause a huge headache for me. Batteries App simply isn’t one of the apps where this should be enabled.

[1] http://developer.android.com/guide/appendix/install-location.html#ShouldNot
Credit to Darshan

SMS Popup Pro – Frequently Asked Questions

 • Link download on Google Playhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.smspopup
 • Does SMS Popup Pro work in Android 4.4 +? I heard there were some changes to the way SMS works in .
  Does SMS Popup Pro work with the Google Hangouts app set as the default SMS app?
  The contact photo in the popup doesn’t use the user’s facebook photo, even though it shows in the system contact manager, why?
  I like/don’t like the new Quick Reply feature introduced in v1, can I turn it back on/off?
  The notification icon doesn’t seem to go away when I use Quick Reply, what’s going on?
  The notification icon doesn’t seem to go away when I delete a message from the popup or close the popup, what’s going on?
  When will you add integration with Google Voice?
  Help! Vibrate in SMS Popup Pro notifications does not seem to work anymore.
  Can I ignore messages from certain contacts? Or can I only be notified about a handful of contacts and ignore the others?
  Help! Sound and vibration are not working when a message is received, what can I do?
  How can I use sound files from my SD card?
  I see/hear 2 (or more) notifications when I receive an SMS/MMS, what gives?
  Customizing the color of the LED doesn’t seem to work properly, what’s up with that?
  Can you prevent the popup when I am inside the messaging app typing a message? It’s distracting!
  Can you make SMS Popup Pro compatible with < insert 3rd party messaging app here > ? (eg. ChompSMS or Handcent SMS)
  I have enabled SMS Popup Pro’s notifications, how do I disable the system messaging app notifications?
  Can you explain how the custom vibrate pattern works?
  Known issues with HTC Hero (and possibly other devices running HTC’s custom Sense UI)
  Known issues with the Samsung Moment
  Known issues with the Motorola Droid
  Known issues with Sony Ericcson Android phones (like the X10 and X8 series)
  Other issues
  Does SMS Popup Pro work in Android 4.4 KitKat+? I heard there were some changes to the way SMS works in KitKat.It does work, however there are some limitations. SMSPopup Pro cannot delete messages nor can it mark messages as read in Android 4.4 KitKat and above. Otherwise SMSPopup Pro still works fine though and can work alongside the chosen default SMS app. It can still send display messages, quick reply to messages directly (quick reply) and start the default SMS app to reply to messages.Does SMS Popup Pro work with the Google Hangouts app set as the default SMS app?

  Yes it does (but only for SMS of course). However the limitations mentioned in the above question still apply. Also in versions of Android before KitKat the “inbox” intent (that is triggered when you choose inbox or from the notifications tray when you have multiple unread messages) will not take you to the Hangouts app. This is a limitation I have not found a workaround for yet. In Android 4.4 KitKat and above the Hangouts app (and any other default SMS app) should be triggered correctly in all cases.

  The contact photo in the popup doesn’t use the user’s facebook photo, even though it shows in the system contact manager, why?

  Unfortunately the official Facebook Android application doesn’t allow third part apps to access the photos it pulls down. As a workaround, use an app like SyncMyPix to synchronize your facebook contact photos to your gmail (and therefore main phone) contacts list.

  I like/don’t like the new Quick Reply feature introduced in v1, can I turn it back on/off?

  You can revert back to the old Reply functionality very easily: Go into SMS Popup Pro -> Additional Settings -> Button Configuration -> Button 3 Configuration -> Change this to “Reply” (instead of “Quick Reply”). This button will now start your system messaging app again.

  As of v1.0.2 there is a quick switch option for Quick Reply under Additional Options->Quick Reply.

  The notification icon doesn’t seem to go away when I use Quick Reply, what’s going on?

  This is likely because you have the system messaging app notifications still enabled or another apps notifications enabled for incoming messages. Unfortunately there is no way for SMS Popup Pro to remove another apps notifications at the moment. Instead you will either have to:

  disable system notifications and enable SMS Popup Pro’s notifications
  OR you can turn off Quick Reply as regular Reply allows the messaging app to remove the notifications.
  The notification icon doesn’t seem to go away when I delete a message from the popup or close the popup, what’s going on?

  Same deal as here – you will need to disable system notifications and use SMS Popup Pro’s notifications in order for the notification icon to be cleared.

  When will you add integration with Google Voice?

  I would love to add better Google Voice integration, however at the moment (as at 2010-09-30) the Google Voice Android application offers only minimal system integration. To take advantage of this, turn GV SMS notifications ON and then in SMS Popup Pro settings -> Additional Settings -> Button Configuration, set one of the buttons to “Reply (to phone number)”. This will allow the Reply button to open the GV app to reply. Of course this is far from ideal as the number on the popup will not show as the real phone number.

  Once the GV app adds better integration I will do my best to support it.

  Help! Vibrate in SMS Popup Pro notifications does not seem to work anymore.

  I’m not sure why this happens, but there are reports that an app called Sound Manager can both be the cause of this and the fix for this.

  Can I ignore messages from certain contacts? Or can I only be notified about a handful of contacts and ignore the others?

  Yes! Starting from v1 you can configure custom per-contact notification settings. Here are a few examples of how you can use this:

  #1. Ignore just a handful of contacts

  Set default notifications to ON
  Create custom notifications for the users you want to ignore and turn off popups and notifications
  #2. Notify for only a handful of contacts, ignore everyone else

  Set default notifications to OFF
  Create custom notifications for the users you would like to be notified on, setting popup or notifications to on
  #3. Only show the popup for a few contacts and use regular notifications for everyone else

  Set default notifications to ON but turn popups OFF
  Create custom notifications for the users you want the popup to show for, setting popup and notifications on
  Help! Sound and vibration are not working when a message is received, what can I do?

  First of all, ensure you have notifications enabled in SMS Popup Pro and that your phone volume is on 🙂

  People have been reporting that sound and vibration can sometimes stop randomly (but the LED keeps working). I’m still trying to work out what is causing this so stay tuned for a proper fix. You can verify this is your issue by running the “Test Notification” (sound/vibrate will not work there either).

  To get things working again try:

  -making or receiving a call (I hear just dialing a number and hanging up can help) -rebooting your phone

  How can I use sound files from my SD card?

  Install the Android Market application Rings Extended – when you select the notification ringtone it will then allow you to choose from a variety of ringtone sources.

  I see/hear 2 (or more) notifications when I receive an SMS/MMS, what gives?

  Ensure you have notifications disabled in other messaging apps, the most common will be the built in system messaging app (instructions for turning off the system messaging app notifications).

  Other popular apps which trigger notifications include ChompSMS, Handcent SMS and other “missed alerts” type programs.

  Customizing the color of the LED doesn’t seem to work properly, what’s up with that?

  The Android OS (and SDK) allows you to set the LED color to anything that you want – after which the hardware will do its best to show that color. If the color you chose doesn’t show properly then it is likely a hardware limitation. Some newer Android phones may not even have an LED or may not have an LED that supports multiple colors.

  The one color which has me stumped is why choosing white will show a purple LED (at least on the G1). But either way, this is not a bug with SMS Popup Pro but a result of the way the Android SDK works.

  Can you prevent the popup when I am inside the messaging app typing a message? It’s distracting!

  As of v0.9.94 this should now be fixed. I found a (hacky) way to detect if the user was previously in the message application. Now the notification will show but the popup will not if you are actively in the messaging app.

  Can you make SMS Popup Pro compatible with ? (eg. ChompSMS or Handcent SMS)

  Yes, it should already work with any 3rd party messaging app that provides the correct intents such as Chomp or Handcent (although from my tests these apps only offer the “Reply” type Intent and not the “Inbox” or “Conversation List” type Intent).

  If this is not working for you, try clearing your app defaults for the built in messaging app:

  System settings -> Applications -> Manage applications -> Messaging -> click “Clear defaults”
  I have enabled SMS Popup Pro’s notifications, how do I disable the system messaging app notifications?

  Go to the messaging app -> hit menu -> settings -> scroll down and un-check “notifications”

  Can you explain how the custom vibrate pattern works?

  It’s really quite simple:

  enter a string of numbers separated by commas
  each number represents milliseconds
  the first number in the list is time NOT to vibrate, the second number in the list is how long to vibrate – repeat this pattern for multiple vibrate patterns.
  Examples:

  A single long vibrate (don’t wait, then vibrate for 3seconds): 0,3000
  A bunch of short vibrations (don’t wait, vibrate for 0.5seconds, pause for 0.2seconds, repeat): 0,500,200,500,200,500,200,500,200
  Known issues with HTC Hero (and possibly other devices running HTC’s custom Sense UI)

  Issue Resolution / Comments
  Contact photo not showing correctly on popup This should be fixed in SMS Popup Pro v1.0.1
  Messaging app icon on home screen shows wrong unread count Unfortunately HTC did something custom for this icon and does not yet offer a way for 3rd party apps to refresh the icon, at this time there is no fix, however, a good option is to install the “SMS Unread Count” widget from Market which does work correctly with SMS Popup Pro and is basically the same
  Known issues with the Samsung Moment

  Issue Resolution / Comments
  Screen does not turn on when a message is received, later when the device is manually woken up all the popups show along with the notifications Try turning off “Dim Popup Screen” (under Additional Settings), it seems the Moment doesn’t correctly support the dim screen functions from the SDK
  Known issues with the Motorola Droid

  Issue Resolution / Comments
  Contacts from address book do not correctly show name and photo on popup This is due to the new multi-source address book in Android 2.0 (so any device with 2.0 should have this problem). At the moment it will only match against contacts from the primary account on your phone. I am working on updates to support all contacts and contact photos. So stay tuned. This should be fixed now, if you have further issues, please add a new issue to the tracker.
  Known issues with Sony Ericcson Android phones (like the X10 and X8 series)

  Issue Resolution / Comments
  LED customization does not work after system update It should still work, it may only show when the screen is off though so when testing the notification try turning the screen off to see if it works
  When clicking “Reply” a blank message opens up without the recipient filled in Try switching the Reply button type in SMS Popup Pro Settings -> Additional Settings -> Button Configuration -> choose a button -> “Reply (to phone number)”
  Other issues

  Issue Resolution / Comments
  Messages appear to be gone in the messaging app after closing the popup This is likely due to the system messaging app running out of memory and not being able to store the message in the system database. This seems to occur far more often on custom roms like the Cyanogen Mod – especially when you have the “Lock Home in Memory” option on (this blocks of a chunk of system memory).

Android SMS POPUP PRO

SMS POPUP PRO | POP UP SMS PRO

Download on Amazon app stores: http://www.amazon.com/gp/mas/dl/android?p=com.chf.vn.smspopuplauncher

Download on Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smspopup

#1 SMS POPUP PRO TO GO WITH YOUR PHONE. Basing on many requests from Free version, Quick SMS MMS(QUICK SMS POPUP), this Pro version is created. If you like the free app Quick SMS MMS, consider donating to the project by purchasing this premium app. All funds will go toward making this app better.

SMS POPUP PRO | POP UP SMS PRO provides a convenient POPUP dialog when a message is received that allows you to quickly read and reply to messages. It also provides in-depth customization of message notifications including contact specific sound, vibrate and LED settings.

★ Full features list ★

+ Ads-Free

+ Transparent Popup( New)

+ Customized Popup size base on SMS, MMS content length or device’s screen( New)

+ Coincided SMS, MMS received( New)

+ Work well on tablet ( New)

+ Convenient Popup window on incoming SMS,MMS.

+ Quickly reply, delete or close the POPUP

+ Built-in “Preset SMS” for “quick reply” for even faster messaging directly from POPUP window

+ Have your SMS read to you using text-to-speech

+ Reply to Sms using the system voice recognition

+ Customize Sms, MMS notifications including sound, vibrate pattern, LED color (if available) and notification icon.

+ Customize Sms, MMS notifications for individual contacts

+ Setup notification reminders (repeating notifications if you miss the first one)

+ Optional privacy mode to hide sender name and SMS, MMS contents

★ Some useful comments from Free version ★

Joseph Eros on Mar 6, 2014 at 10:40 PM – HTC One (m7wlv) – Works well, has a couple ads that pop up every so often but understandable for a free app. I would pay $2 for an ad free version of this. Otherwise, I still recommend.

Brian Francisco on Mar 13, 2014 at 10:12 PM – Galaxy S4 (jflteatt) – Would love an option to purchase to turn off ads.

✔ Important:

– SMS POPUP PRO | POP UP SMS PRO does mark message as “read” – if the notification tray icon does not disappear, make sure you disable the system messaging app notifications(To turn off the system SMS notification and Google Hangout Notification, go to the messaging app, hit menu -> settings and un-check notifications) and use SMS Popup’s notifications in app SETTING instead.

– Improved support for Android 4.4 KitKat. However – deleting messages and marking SMS, MMS as read from the SMS Popup is no longer possible in Android 4.4 KitKat.

– To avoid conflicts and multiple alerts, please disable the system SMS notifications and any other apps that provide a notification when a SMS, MMS is received. To turn off the system notification, go to the messaging app, hit menu -> settings and un-check notifications.

✔ Supporting languages:

English
Vietnamese
French
German
Korean
Russian
Chinese (Simplified) – zh-CN
Chinese (Traditional) – zh-TW
Danish – da-DK
Dutch – nl-NL
English (United Kingdom) – en-GB
Greek – el-GR
Italian – it-IT
Polish – pl-PL
Portuguese (Brazil) – pt-BR
Portuguese (Portugal) – pt-PT
Serbian – sr
Spanish (Spain) – es-ES
Spanish (United States) – es-US
Swedish – sv-SE
Turkish – tr-TR

Sms popup pro

Android Sms popup pro

Configuration_button message_smspopupro notification_configuration notification_configuration_1 popup_menu_item preset message quick reply setting